อีซี่ ยัมมี่

Contact Us: 081 831 9009
Facebook  Instagram  Twitter  Email: ezyyummy@gmail.com Decorating Class

CUPCAKE 101: MARVELOUS CHOCO BANANA


“ผู้เรียนจะได้ลงมือปฎิบัติเองในทุกขั้นตอน...สามารถนำไปประกอบอาชีพได้”

ทำคัพเค้กกล้วยหอมรสชอคโคแลต พร้อมแต่งคัพเค้กด้วยฟองดอง
  • *** ผู้เรียนทุกท่านจะได้ลงมือปฎิบัติเองในทุกขั้นตอน
  • *** การสอนรวมวัตถุดิบและมีอุปกรณ์การเรียนให้ใช้ ท่านละ 1 ชุด
  • *** สามารถนำขนมทุกชิ้นที่ทำกลับบ้านทั้งหมด
  • *** เหมาะสำหรับทั้งผู้เริ่มต้น และผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
  • *** เรียนแล้วสามารถนำไปประกอบอาชีพได้
ผู้เรียนจะได้
  • เรียนความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคัพเค้ก และลงมือทำคัพเค้กด้วยตนเอง
  • เรียนรู้ส่วนผสมคัพเค้กที่เก็บได้หลายวัน ไร้สารกันบูด
  • เรียนการใช้ฟองดอง (Fondant) และน้ำตาลไอซ์ซิ่ง (Royal Icing) แต่งคัพเค้ก
  • การเตรียม Butter cream frosting เพื่อใช้ร่วมในการแต่งหน้าคัพเค้ก
  • การใช้หัวบีบ และการบีบครีมในรูปแบบที่สวยงาม
เวลาเรียน 10.00 - 17.00 น.
ค่าเรียน 2,800 บาท
  ค่าเรียนรวมวัตถุดิบทุกชนิดในการทำและตกแต่งคัพเค้ก มีอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งและฟองดองให้ใช้ทุกท่านๆละ 1 ชุด มีอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม และขนม บริการตลอดทุกวันที่เรียน นักเรียนสามารถนำเค้กกลับบ้านได้ทั้งหมด

สมัครเรียนได้ที่
Email: ezyyummy@gmail.com
Tel: 081 8319009